Regulamin zakupów na stronie www.herra-renduda.pl

§ 1 Definicje

1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

I. Regulamin – dokument stanowiący opis zasad i warunków współpracy ustanowionej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.

II. WWW Wideo w Służbie Sprzedaży – strona internetowa pod adresem www.herra-renduda.pl,

III. Administratorem i Organizatorem wydarzenia prowadzącym stronę internetową www.herra-renduda.pl jest Firma WOJCIECH HERRA DORADZTWO PERSONALNE z siedzibą w Warszawie, ul. Zakopiańska 39/22 (03-934 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 1084369, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5841327995 , numer statystyczny REGON191533946. Adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@herra.pl, tel: +48 606 531 469.

IV. Wydarzenie – Szkolenie Wideo w Służbie Sprzedaży organizowane przez Organizatora, na które Bilety dystrybuowane są przez stronę WWW Wideo w Służbie Sprzedaży.

V. Bilet – dokument upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego on dotyczy. Bilet może być dostępny w dwóch formach Blankietu lub Biletu elektronicznego.

VII. Klient – osoba lub podmiot dokonujący Rezerwacji Biletów przez stronę WWW.

VIII. Bilet Tradycyjny – drukowana, papierowa forma Biletu.

IX. Bilet Elektroniczny – mailowa forma Biletu w formacie PDF (Portable Document Format).

X. Zakup – potwierdzone i opłacone przez Klienta zamówienie na stronie WWW.

XI. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 2 Zakres i przedmiot regulaminu

1. Strona WWW Wideo w Służbie Sprzedaży prowadzi dystrybucję Biletów na Wydarzenie szkoleniowe Wideo w Służbie Sprzedaży organizowane przez Organizatorów, stając się tym samym jej oficjalnym kanałem sprzedaży.

2. Niniejszy Regulamin opisuje procedurę dokonania Zakupu Biletów przy wykorzystaniu Strony WWW Wideo w Służbie Sprzedaży.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Organizatorem dochodzi w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcie przycisku o treści Kupuję i Płacę).

4. Klient klikając w przycisk Kupuję i Płacę potwierdza akceptację oraz zapoznanie się z Regulaminem.

§ 3 Zasady i warunki zakupu Biletów

1. W celu dokonania Zakupu Biletu na Wydarzenie, Klient zobowiązany jest do złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony WWW Wideo w Służbie Sprzedaży.

2. Klient zobowiązany jest do wskazania liczby biletów, podania prawidłowego adresu mailowego, podania imienia i nazwiska osoby zamawiającej (w przypadku więcej niż jednego biletu także osób którym go kupuje), wskazania formy płatności oraz zaakceptowania Regulaminu.

3. Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient w podsumowaniu formularza służącego do jego zakupu, informowany jest przez WWW Wideo w Służbie Sprzedaży o łącznej wartości zamówienia wliczając w to wszelkiego typu prowizje oraz opłaty dodatkowe wynikające z obsługi płatności oraz dostarczenia Biletów. Klient klikając w przycisk Kupuję i Płacę oświadcza gotowość do ich niezwłocznego opłacenia.

4. Bilety wysyłane są po poprawnym zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta. W przypadku nieopłacenia Zamówienia Klient nie ma możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu.

5. Klient może nabyć Bilety w dwóch formach: Biletu Elektronicznego lub Biletu Tradycyjnego. O formie dostępnych w sprzedaży Biletów decyduje Organizator.

a) W przypadku wybrania Biletu Elektronicznego, Klient otrzyma Bilet w formie pliku PDF wysyłanego na maila, który należy wydrukować na papierze rozmiaru A4 i z wydrukiem udać się na wydarzenie. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim pliku zabezpieczając go przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

b) W przypadku zagubienia Biletu Elektronicznego, Klient proszony jest o kontakt mailowy z Organizatorem: kontakt@herra.pl w celu wygenerowania duplikatu Biletu, podając prawidłowy numer rezerwacji oraz adres mailowy zdefiniowany podczas składania zamówienia. Po poprawnej walidacji danych, Organizator wyśle duplikat Biletu Elektronicznego na maila.

c) W przypadku wybrania Biletu Tradycyjnego, Klient otrzyma Bilet dostarczony w formie wysyłkowej. Klient zobowiązuje się do zabezpieczania Biletu przed jego zgubą oraz wszelkimi próbami kopiowania i powielania.

d) W przypadku zagubienia Biletu Tradycyjnego duplikaty nie są wydawane.

7. Klient powinien opłacić Zamówienie wybierając jedną z dostępnych form płatności.

a) Przelew bankowy – opcja płatności dostępna gdy do Wydarzenia pozostało więcej niż 7 dni. W przypadku wyboru tej opcji płatności Klient na własną rękę dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy (BRE Bank 55 1140 2004 0000 3402 3282 0711), zgodnie z przesłanymi mu informacjami.

b) Płatność online – opcja zautomatyzowanego procesu płatności której Klient korzystając z zewnętrznego operatora współpracującego z WWW Wideo w Służbie Sprzedaży (PayU) dokonuje szybkiej płatności przez Internet. Przy wyborze tej opcji doliczane mogą być opłaty związane z procesowaniem płatności.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres mailowy (podczas składania Rezerwacji).

9. Wydrukowany Bilet Elektroniczny lub Bilet Tradycyjny który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

§ 4 Wydarzenia – zmiany, reklamacje i zwroty

1. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient nie ma możliwości jej edycji lub zmiany na inną.

2. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny odbycia się Wydarzenia, przekraczającej ponad 3 godziny od pierwotnie zaplanowanego czasu.

3. Sprzedawca zaznacza, iż Klient nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego biletu, a jedynie może dokonać zmiany danych Uczestnika – po wcześniejszym poinformowaniu o takiej zamianie Organizatora wydarzenia, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.

4. W przypadkach innych niż opisane zwroty Biletów nie są możliwe, a Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenie to wynika z Ustawy art. 38 pkt 12 oraz 13.

5. Zwrot opisany w punkcie 2 lub przebukowanie nastąpić może na wniosek Klienta po wcześniejszym zgłoszeniu go drogą mailową pod adresem kontakt@herra.pl, a Administrator zobowiązuje się do przebukowania Biletów lub zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 5 Uczestnicząc w Wydarzeniu wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).

§ 6 Kupując bilet wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych dla firmy Wojciech Herra Doradztwo Personalne zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) oraz ustawą z 18.07.2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204).

§ 7 Administratorem danych osobowych Kupującego jest Administrator i Organizator Wydarzenia.

1. Administrator i Organizator Wydarzenia przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

3. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. Więcej tu

Regulamin wydarzenia